Vi finns på plats vardagar 08.00-18.00 | Ring oss 010-171 47 40

Entreprenadbesiktning i Eskilstuna, Västerås och Stockholm

Besiktningsbyrån erbjuder en komplett entreprenadbesiktning av godkända och erfarna besiktningsmän. Vi är godkända av ledande svenska försäkringsbolag.

Är du i behov av en entreprenadbesiktning av ett större eller mindre bygge?

Kontakta oss på Besiktningsbyrån, vi är ett oberoende besiktnings- och skadeutredningsföretag.

Alla våra besiktningsmän är godkända besiktningsmän med stor erfarenhet av branschen.

Vi är godkända av ledande svenska försäkringsbolag.

Godkända och erfarna besiktningsmän

Våra godkända och erfarna besiktningsmän kan utföra en komplett entreprenadbesiktning.
En sådan gör man för att säkerställa såväl entreprenörens och kundens intresse vid ett bygge.

En entreprenadbesiktning är viktig för att säkerställa att alla kontrakt har uppfyllts samt att entreprenaden motsvarar branschens regler och de krav som ställs från myndigheter.

Entreprenadbesiktning med teknisk och juridisk expertis

Våra experter på entreprenadbesiktning har byggnadsteknisk bakgrund och har stora kunskaper inom den juridik som rör entreprenader samt den teknik som används i olika typer av husbyggen.

När vi utför en entreprenadbesiktning är vår roll att vara en opartisk och seriös granskare som kontrollerar att varje del av arbetet är utfört på ett fackmannamässigt sätt.

Vad räknas som en byggentreprenad? Det kan röra sig om allt från ett enklare förråd till stora och avancerade byggnader mer byggtid på flera år. För att det ska räknas som en entreprenad så måste det finnas ett avtal för entreprenadupphandlingen.

Objektiva bedömningar av entreprenader

En entreprenadbesiktning avser i första hand projekt för byggföretag, bostadsföretag, fastighetsbolag eller andra beställare av byggentreprenader. Besiktningsmannen ska på objektiva grunder undersöka och bedöma kontraktsenligheten i entreprenaden, antingen i sin helhet eller i delar av den.

Det är ett stort ansvar som faller på besiktningsmannen och du kan lita på att våra experter har den tekniska och juridiska kompetens som behövs för att utföra en entreprenadbesiktning.

En entreprenadbesiktning kan ske när ett nytt hus byggs men även som när ett hus ska säljas eller köpas. I vissa fall kan det krävas en fuktbesiktning av ett hus. Detta kan vara om man misstänker att det finns dålig ventilation eller en läckande vattenledning på något ställe i bygget, för att på sikt undvika att huset blir fuktskadat på grund av något som är lätt att åtgärda.

Entreprenadbesiktning med teknisk och juridisk expertis

Våra experter på entreprenadbesiktning har byggnadsteknisk bakgrund och har stora kunskaper inom den juridik som rör entreprenader samt den teknik som används i olika typer av husbyggen.

När vi utför en entreprenadbesiktning är vår roll att vara en opartisk och seriös granskare som kontrollerar att varje del av arbetet är utfört på ett fackmannamässigt sätt.

Vad räknas som en byggentreprenad? Det kan röra sig om allt från ett enklare förråd till stora och avancerade byggnader mer byggtid på flera år. För att det ska räknas som en entreprenad så måste det finnas ett avtal för entreprenadupphandlingen.

Entreprenadbesiktning i flera olika former

En entreprenadbesiktning, som ibland kallas byggbesiktning, är viktig både för entreprenören som konsumenten. En sådan besiktning kan dessutom komma i olika former:

Förbesiktning | Innebär att delar av arbetet som är svårt att komma åt efter färdigställandet eller tas i bruk under färdigställande besiktigas. Det kan också eller föreligga särskilda skäl för en förbesiktning.

Slutbesiktning | Detta ska genomföras vid varje entreprenad om någon av parterna kräver det. Entreprenören ska i god tid underrätta beställaren om ett slutdatum och när slutbesiktning kan genomföras. Konsumenten eller entreprenören utser besiktningsman.

Efterbesiktning | Handlar om att kontrollera om fel som har upptäckts vid slutbesiktningen har åtgärdats.

Särskildbesiktning | Genomförs efter entreprenadtidens utgång. Gäller fel som reglerar i konsumenttjänstlagen.

Garantibesiktning | Innan reklamationstiden har gått ut är entreprenören ansvarig att åtgärda fel som uppstått under de första två åren. Besiktningsmannen kontrollerar om det har uppstått några nya fel i huset efter slutbesiktningen fram till tvåårsdagen.

Vill du veta mer om entreprenadbesiktning och våra övriga tjänster? Välkommen att kontakta oss!

+Plus

Utökad fuktkontroll

Överlåtelsebesiktning +Plus innehåller utökad besiktning av husets dolda riskkonstruktioner. Kontroller av riskkonstruktioner med provhålstagning, fuktmätningar m.m.

Överlåtelsebesiktning

Kostnadsfri fuktmätning

Branschens mest omfattande husbesiktning på marknaden. Fuktindikering i samtliga våtutrymmen, m.m ingår kostnadsfritt i vår överlåtelsebesiktning. Pris: 7.500:- Inkl.moms

Ring och boka tid!

010-171 47 40

Vi finns på plats vardagar 08.00-17.00. Är det utanför kontorstid, fyll i formuläret på sidan under fliken bokning så ringer vi upp dig kommande arbetsdag.