Vi finns på plats vardagar 08.00-18.00 | Ring oss 010-171 47 40

Överlåtelsebesiktning och Husbesiktning i Stockholm - Besiktningsbyrån

Överlåtelsebesiktning 7.500:- inkl.moms. Husbesiktning utförs av godkända samt oberoende besiktningsmän. Vi på besiktningsbyrån erbjuder dig klara och tydliga besked. Vi utför husbesiktningar över hela stor-stockholm, mälardalen, roslagen.

Dags att sälja eller köpa hus? Besiktningsbyrån erbjuder husbesiktning

Överlåtelsebesiktning utföres av godkända samt oberoende SBR utbildade besiktningsmän.

En överlåtelsebesiktning är en omsorgsfull byggnadsteknisk undersökning av byggnaden. Husbesiktningen görs för att klarlägga fastighetens fysiska skick i samband med försäljning. Fuktindikering i samtliga våtutrymmen ingår kostnadsfritt i våran överlåtelsebesiktning.

Med en husbesiktning från oss får du klara och tydliga besked om vilket skick huset är i vid försäljningstillfället. Med oss minimerar du risken för att otrevliga överraskningar uppkommer efter köpet. Godkända besiktningsmän som innehar gällande konsult och ansvarsförsäkring.

Ring oss 010-171 47 40

Boka besiktning här

Överlåtelsebesiktning standard – detta ingår

En husbesiktning inför försäljning kallas för överlåtelsebesiktning.
Här är de saker som våra erfarna besiktningsmän går igenom när de utför en sådan.

Vi sammanställer alla säljarens upplysningar och handlingar för att all information om fastigheten ska finnas tillgänglig för köparen.

Därefter görs en okulär besiktning av alla tillgängliga utrymmen samt alla synliga ytor, tak och fasader. En okulär besiktning innebär att besiktningsmannen använder synen, övriga sinnen och sina samlade kunskaper för att gå igenom skicket på fastigheten.

Vi gör även en fuktindikering i våtutrymmen och en okulär kontroll av golv och väggar. En fuktindikering innebär att man gör en stickprovsmässig indikering med ett speciellt instrument. En fuktindikering ger en bra överblick av eventuell fuktproblematik vid en husbesiktning.

Riskanalys: Om besiktningsmannen bedömer att det finns påtaglig risk för att fastigheten har andra väsentliga fel än de som framkommit vid den okulära besiktningen redovisar besiktningsmannen förhållandet i en riskanalys i besiktningsutlåtandet.

Fortsatt teknisk utredning: Besiktningsmannen kan föreslå fortsatt teknisk utredning avseende ett förhållande som inte kunnat klarläggas vid den okulära besiktningen. Sådan utredning kan även föreslås för misstänkta fel i en del av fastigheten som i och för sig inte ingår i överlåtelsebesiktningen.

Överlåtelsebesiktning +Plus

Överlåtelsebesiktning +PLUS innehåller samtliga moment från standardbesiktningen samt en utökad fuktkontroll av dolda riskkonstruktioner, alltså sådana konstruktioner som inte är åtkomliga utan att utföra konstruktionsingrepp.

Kontroll av dolda riskkonstruktioner med bland annat provhålstagning, fuktmätningar etc.

Kontrollen görs exempelvis i vissa typer av väggar, uppreglade eller flytande golv, inredda källare, kallvindar m.m.

Överlåtelsebesiktning är ett krav om du som säljare vill teckna en försäkring mot dolda fel.

Ska du sälja ditt hus? Du vet väl att du som säljare är ansvarig för många av de fel som finns i huset vid försäljningstillfället? En överlåtelsebesiktning garanterar inte att du inte kommer upptäcka dolda fel i framtiden. De kallas trots allt dolda just för att de inte går att upptäcka vid en husbesiktning. Så fort de upptäcks är de inte längre dolda.

Ansvaret för de så kallade dolda felen gäller i tio år efter försäljningen.

Är huset besiktigat av oss kan du teckna säljansvarsförsäkring som täcker många av de krav som kan riktas mot dig.

Tilläggstjänster till överlåtelsebesiktningen

Uppdragsgivare kan genom särskild överenskommelse med besiktningsmannen träffa avtal om tilläggsuppdrag i anslutning till överlåtelsebesiktningen eller som en separat tjänst.

Tilläggsuppdrag förutsätter ett godkännande av fastighetens ägare. Syftet med ett tilläggsuppdrag kan vara att utvidga undersökningen till att omfatta delar som inte ingår i överlåtelsebesiktningen eller att undersöka omständlighet som inte kunnat klarläggas vid överlåtelsebesiktningen.

Ett tilläggsuppdrag är inte en del av överlåtelsebesiktningen, men kan utföras i samband med denna.

+Plus

Utökad fuktkontroll

Överlåtelsebesiktning +Plus innehåller utökad besiktning av husets dolda riskkonstruktioner. Kontroller av riskkonstruktioner med provhålstagning, fuktmätningar m.m.

Överlåtelsebesiktning

Kostnadsfri fuktmätning

Branschens mest omfattande husbesiktning på marknaden. Fuktindikering i samtliga våtutrymmen, m.m ingår kostnadsfritt i vår överlåtelsebesiktning. Pris: 7.500:- Inkl.moms

Ring och boka tid!

010-171 47 40

Vi finns på plats vardagar 08.00-17.00. Är det utanför kontorstid, fyll i formuläret på sidan under fliken bokning så ringer vi upp dig kommande arbetsdag.