Vi finns på plats vardagar 08.00-18.00 | Ring oss 010-171 47 40

Besiktningsbyrån i Mälardalen AB integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss och vi hanterar alltid uppgifter om dig på ett pålitligt och lagligt sätt.

Ändamålet med vår behandling är att vi ska kunna teckna, fullgöra och administrera avtal, tillvarata rättsliga skyldigheter. Du kan läsa mer om ändamålen nedan.

När du köper en tjänst av Besiktningsbyrån måste vi behandla dina personuppgifter. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt avtal med dig och de rättsliga skyldigheter som Besiktningsbyrån omfattas av. Personuppgifterna kan omfatta identitetsuppgifter, personnummer, uppgift om tjänst, fastighetsinformation m.m. Behandlingen av personnummer är nödvändig för att uppfylla vissa rättsliga skyldigheter.

Vår samarbetspartner SVEABANK avseende fakturering gör ibland en kreditupplysning vid överlåten faktura. Om en kreditupplysning tas är behandlingen av dina personuppgifter i detta syfte är nödvändig för att vi ska kunna ingå avtal med dig. Besiktningsbyrån sparar inte kreditupplysningen utan antecknar endast om det är möjligt att fullfölja affären. Besiktningsbyrån har ingen möjlighet att påverka informationen som finns registrerad hos kreditupplysningsföretaget. Har du frågor om innehållet ber vi dig därför kontakta kreditupplysningsföretaget som lämnat informationen.

I de fall en faktura inte betalas kan Besiktningsbyrån komma att lämna ut dina uppgifter till ett inkassobolag. De uppgifter som kan komma att lämnas ut är kommunikation rörande betalning av ditt köp, identitetsuppgifter inklusive personnummer, kontaktuppgifter, köpinformation samt eventuell order- och leveransuppgift. Inkassobolaget är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker efter utlämnandet. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla det avtal vi har ingått där din betalning av en produkt eller tjänst eller produkt du har köpt av oss ingår.

De personuppgifter som Besiktningsbyrån kan komma att behandla vid hanteringen av besiktningsärenden är normalt namn, kontaktuppgifter, identitetsuppgifter inklusive personnummer, fastighetsbeteckning, eventuellt bild- eller ljudmaterial och din kommunikation med oss. Behandlingen av personnummer är nödvändig för att kunna säkerställa att du är rätt uppdragsgivare.

Besiktningsbyrån behandlar de uppgifter som krävs för att uppfylla vårt åtagande gentemot dig och för att kunna tillhandahålla en god kundvård. I de fall vi får personuppgifter som vi inte har behov av eller måste spara kommer dessa uppgifter raderas eller avidentifieras så de inte går att härleda tillbaka till dig.

När ändamålet för vilka uppgifterna samlades in är uppfyllt kommer dina personuppgifter att gallras. Det innebär att dina uppgifter bara lagras så länge som krävs för att vi ska kunna administrera de ändamål som räknats upp ovan eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag, t.ex. enligt bokföringslagen. Därefter raderas de enligt den gallringsrutin som gäller.

Vi raderar inte dina personuppgifter när det finns ett legalt krav att lagra dem eller en rättslig grund att behålla dem, till exempel att du har ett pågående skadeärende hos oss. Besiktningsbyrån kommer däremot löpande pröva om dina personuppgifter, helt eller delvis, kan gallras tidigare.

Användning av cookies

Utöver ovan nämnda data lagras i din användning av vår hemsida cookies på din dator. Cookies är små textfiler som lagras på hårddisken tilldelats webbläsare du använder, och genom vilken det organ som sätter cookien (i detta fall av oss), flöde till viss information. Cookies kan inte köra program eller överföra virus till din dator. De tjänar till att göra Internet-erbjudandet mer användarvänligt och effektivt övergripande.

Användning av cookies: a) Denna webbplats använder följande typer av cookies, omfattning och funktion av följande beskrivningar: - Övergående cookies (till b) - Persistent cookies (C). b) Övergående cookies raderas automatiskt när du stänger webbläsaren. Dessa inkluderar särskilt session cookies. Denna butik en sessions-ID som kan vara flera förfrågningar från webbläsaren det gemensamma mötet att kartlägga. Detta gör det möjligt för din dator att känna igen när du återvänder till vår webbplats. Sessionscookiesna raderas när du loggar ut eller stänger webbläsaren. c) Persistent cookies raderas automatiskt efter en förutbestämd varaktighet, som kan variera beroende på cookien. Du kan när som helst ta bort cookies i säkerhetsinställningarna i din webbläsare. d) Du kan konfigurera din webbläsarinställning enligt dina önskemål. B. Avvisa godkännandet av cookies från tredje part eller alla cookies. Vi påpekar att du kan använda alla funktioner på denna webbplats.

+Plus

Utökad fuktkontroll

Överlåtelsebesiktning +Plus innehåller utökad besiktning av husets dolda riskkonstruktioner. Kontroller av riskkonstruktioner med provhålstagning, fuktmätningar m.m.

Överlåtelsebesiktning

Kostnadsfri fuktmätning

Branschens mest omfattande husbesiktning på marknaden. Fuktindikering i samtliga våtutrymmen, m.m ingår kostnadsfritt i vår överlåtelsebesiktning. Pris: 7.500:- Inkl.moms

Ring och boka tid!

010-171 47 40

Vi finns på plats vardagar 08.00-17.00. Är det utanför kontorstid, fyll i formuläret på sidan under fliken bokning så ringer vi upp dig kommande arbetsdag.